سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
زازران

بسم الله النور

شمارش معکوس آغازمیشود...

ده،نه،هشت،هفت...طنین گامهای دلنشینش به گوش میرسد،...رمضان امد...

وباران رحمت خداست که برکویردلهامیبارد تااحیاکند دلهای خشکیده وانباشته ازخس وخارمعاصی را!

شیطان رادست وپابسته ودربند کرده اند اماشیطانک های خوش خط وخال معصیت گهگاه چشمک میزنند!مراقب باش!آهای دل من!سرت راپائین بینداز،نگاهت رابه خاک!ازخاکی واتش حصدش بود که آواره ات نمودازبهشت برین..!حالاسرت رابالاکن،نگاهت به خدا...مغناطیس عظمتش دلت رامیربایداگرذره ای ایمان دروجودت باشد...مراقب باش نگاهت به عقب برنگردد...نگاه دلت را ازعشق خداسیراب کن...برخیز!

برخیز اگرپای ایمانت لنگ میزند تکیه کن به عصای قرآن وعترت..برخیز فانوس معرفت به دست گیر...یاعلی...نزدیک شدماه صیام این گوی واین میدان...

التماس دعانوشته شده در تاریخ دوشنبه 90/5/10 توسط صاحبدل
قالب وبلاگ