سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زازران

سلام به همه ی دوستای خوبم

یه شعری براتوم میزارم حتما با لهجه زازرونی که آقای یزدانی زحمت آموزشش رو هم کشیده بودن بخونید...

 

 

کوچه ی آشتی

 

نیمی شِد* یه پنجره تو کوچه آشتی واکونی*

اِز لبی بومی* خوندون اِسمی منا صدا کونی

سردا می ندازی پاین دلم براد یِخته* میشِد

نیمی شد زیر چشییم شُدس یه باربه من نیگا* کونی

مِثی کفتر پِریدی از سری دوشی دیوارا

پس همینجوری می خواسی منا تو تار* کونی

منی که همش براد این در و اون در می زدم

می باد این جوری دساما تو حنا کونی

 من بایس* میونی مادیا* شبا جون بکنم

تو می باد* تو حوضی نقره ای سحر شنا کونی

من بایس هر جا می ری عصایی دسی* تو باشم

تو می باد میونی را دسی منا عصا کونی

راس می گوی دوسدا* بشناس نیمی خواد اشک بی ریزی

نیمی خواد نصفی شبی مردوما زابرا* کونی

محلد نیمی زارم بلکی خودد از رو بری

شایدم یه پنجره تو کوچه آشتی واکونی

-----------------------------------------

پابرگه ی:

نیمی شِد=نمی شود     واکونی=واکردن=باز کردن   بوم=پشت بام

نیگا=نگاه         تارکردن=اصطلاحی در بین کبوتربازان=گم شدن کبوتر

بایس=بایست=می باید         مادیا=مادی ها=کانال آب        می باد=می بایست

دسی=دست      دوسدا=دوست هایت        زابرا کردن=رنجاندن، عصبانی کردن

 نوشته شده در تاریخ دوشنبه 88/3/11 توسط دهاتی
قالب وبلاگ