سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
زازران

رفاقت اشتراک میان قلبهاست،من قسمتی میگذارم ،تو هم قسمتی
میشود اشتراک ها ی من و تو
هرچه بیشتر باشد پیوندشان بیشتر ،رفاقتت عمیقتر ،جدایی سخت تر
بعضی ها خراب رفاقتند،نیامده همه را وسط میگذارند،روراست روراست
"رو بازی میکنند"،بی کلک و غش و تملق و....
اینجاست که اگر دل به دلش راه پیدا کند میتوانی همه اش را وسط بگذاری بی کلک..
همین است که وقتی میروند انگار قلبت تیر میکشد!،درد میگیرد
او میرود و تازه جای خالی اش را میفهمی
البته تا بیایی عادت کنی طول میکشد،ولی عادت میکنی و روزی میشود که شاید نامش را  هم یادت نیاید..

حمید از دوستانی بود که همیشه و با همه "رو بازی میکرد" ،رو راست  و بی غل و غش .بعد از رفتن او هرکسی خیال میکرد که با او بیشترین رفاقت را داشته،این یکی از ویژگیهای خاص حمید بود،او همه را داشت(به جز منافقین) ،همه را نگه میداشت،قدرت جذب او بیش از دفع بود. با یکبار نشستن با هر فردی پیوندی ایجاد میکرد و جای خودش را در هر جمعی باز میکرد..

زازران حمید سعیدی
(این هم کامل همان عکس ریا که قبلا اینجا گذاشته بودم)


دو چهله از نبودش گذشت، یادش گرامی
یک سال از رفتن علی آقا هم سپری شد؟ اما واقعا چند بار یادمون بود که علی ای هم بوده؟
دوستی گفت "مراسم یکمین سال علی" این هفته است،اما میدانم که  مراسم "یکمین سال بی علی" را این هفته میگیرند.

شادروان جوان ناکام علی شاهنظری زازران

شادی روح همه گذشتگان مخصوصا دوست عزیزم آقاحمید و علی آقا صلواتی بفرستید.
-------------
لیله الرغائب:شب آرزوها که درموردش قبلا اینجا + و اینجا + و اینجا نوشته بودم
یادتون باشه از دستش ندید،
دعا واسه فرج آقامون،واسه همه کسایی که گرفتارن،واسه مریضا،واسه دردمندا،واسه پدر و مادراتون
اگه یادتون بود واسه ما هم دعا کنیدنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 91/3/3 توسط محمد یزدانی
قالب وبلاگ