سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زازران

با یک دعا به سوی حرا رهبری شدم ...... صاحب کلام صد سخن دلبری شدم

با یک اشاره جانب سینا سری زدم ....... همچون کلیم شامل پیغمبری شدم

پیغام حق رسید به پیغمبر درون .......... روح القدس دمید و علی محوری شدم

از هر طرف به بزم رسولان سری زدم .......... تنها سوی صراط علی رهبری شدم

چون معرفت به منسب اعلی رسید گفت ......... سر تا به پا محمدی و حیدری شدم

اینجاست آن حریم که دریافتم ز عشق .......... روز ازل به دست علی کوثری شدم
 از طرف وبلاگ زازران فرارسیدن روز مبعث رسول خوبان ،امین خدا، کریم السجایا‍، نبی البرایا حضرت محمد را به تمامی زازرانیها و ملت بزرگ ایران و تمام شیعیان جهان تبریک میگوییم.

بر خلق خوش و خوی محمد صلوات///////// بر عطر گل روی محمد صلوات
در گلشن سرسبز رسالت گویند///////////// بر چهره گلبوی محمد صلوات
حق داده به ما وعدة خیر و حسنات ////////// هم وعدة جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات //////////بفرست مدام بر محمد صلوات
شده باز به روی خلق باب برکات خواهی /////////تو دگر زردگة دوست برات
بفرست ز جان و دل به آوای جان//////////////// بر خاتم انبیا محمد صلواتنوشته شده در تاریخ یکشنبه 88/4/28 توسط دهاتی
قالب وبلاگ