سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
زازران

گل تقدیم شمابه نام خداگل تقدیم شما

سلامگل تقدیم شما

به خاطر بسپاریم که:

 

گل تقدیم شماریشه گلی است بی اعتنا به شهرت و آوازهگل تقدیم شما

 

جالب بودشاید کسی را که با او خندیده ای فراموش کنی!

اما هرگز کسی را که با او گریسته ای از یاد نخواهی برد.گریه‌آور

 

مؤدبافکاری را که با حرف زندانی کرده ای باید با عمل آزاد کنی.مؤدب

 

خسته کنندهغم احساسات را ملایم میکندو شادی قلب زخمی را التیام میبخشد.جالب بود

 

خیلی خنده‌داراگر به مشکلات بخندید همیشه بهانه ای

 برای خندیدن خواهید داشت.خیلی خنده‌دار

 

نکته بینکتاب را بهانه پر کردن فرصتها نسازیم،

کتاب وسیله پربار کردن فرصتهاست.نکته بین

 

تبسمانسانها جدی ترین حرفشان را وقتی میزنند،که سکوت میکنند.مؤدب

 

وااااایچه کور است آنکه از جیبش به تو میبخشد تا از قلبت باز ستاند.وااااای

و

گل تقدیم شماخدایا خرابه قلبم از تمام خانه های جهان زیباتر است،چون تو در آن سکونت داری.گل تقدیم شما

گل تقدیم شمایاعلی

 

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 88/6/25 توسط صاحبدل
قالب وبلاگ